Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrning är ett viktigt instrument i arbetet med att bygga långsiktiga värden för aktieägarna. Med ett tydligt och transparent ramverk för ansvarsfördelning, rapportering och uppföljning fokuser...Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2016

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2015

Läs mer

D. Carnegie & Co AB Bolagsstyrningsrapport 2014

Läs mer