Om D.Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag inriktat på att äga och utveckla hyresbostäder i miljonprogrammen i Stockholmregionen.

  • I korthet

    D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag inriktat på att äga och utveckla hyresbostäder i miljonprogrammen i Stockholmregionen.

    Läs mer
  • Affärsidé

    D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden.

    Läs mer