Pressmeddelanden

Oktober 2018

D. Carnegie & Co bjuder in till audiocast med anledning av delårsrapport för det tredje kvartalet 2018

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 26 oktober med anledning av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018, som offentliggörs kl 07.0...Läs mer

Extra bolagsstämman i D. Carnegie & Co AB beslutade idag att ändra firma till Hembla AB

Den 13 september 2018 meddelade D. Carnegie & Co AB (publ) att bolaget beslutat att byta namn till Hembla AB (publ) i syfte att tydliggöra bolagets inriktning. Idag beslutade extra bolagsstämman a...Läs mer

September 2018

Förändring i antal aktier och röster i D. Carnegie & Co

Antalet röster och aktier av serie B i D. Carnegie & Co har förändrats på grund av utnyttjande av 97 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram 2015....Läs mer

D. Carnegie & Co byter namn till Hembla

D. Carnegie & Co har idag den 13 september 2018 kallat till extra bolagsstämma för att genomföra ett namnbyte från D. Carnegie & Co AB (publ) till Hembla AB (publ). Genom det nya namnet vill bol...Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & CO AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.Läs mer

D. CARNEGIE & CO AB (publ) FÖRVÄRVAR 52 LÄGENHETER I SÖDERTÄLJE

D. Carnegie & Co AB (publ) har avtalat om förvärv av två bostadsfastigheter med 52 lägenheter till ett underliggande fastighetsvärde om 70 miljoner kronor. Fastigheterna är...Läs mer

Juli 2018

Hyresgästerna i främsta rummet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 1 672 miljoner kronor jämfört med 475 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första...Läs mer

Marknadsvärdering av D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd kommer medföra positiv resultatpåverkan under andra kvartalet 2018

D. Carnegie & Co har, i linje med tidigare kvartal, per den 30 juni 2018 låtit Savills marknadsvärdera 100% av bolagets fastigheter. D. Carnegie & Co:s fortsatta omfattande, värdeskapande...Läs mer

D. Carnegie & Co bjuder in till audiocast med anledning av delårsrapport för det andra kvartalet 2018

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 13 juli med anledning av delårsrapporten för det andra kvartalet 2018, som offentliggörs kl 07.00 s...Läs mer

Juni 2018

Förändring i antal aktier och röster i D. Carnegie & Co AB

Antalet röster och aktier av serie B i D. Carnegie & Co AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av 901 200 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram...Läs mer

Jonas Andersson utses till ny CFO, ersätter Per-Axel Sundström som beslutat att lämna D. Carnegie & Co AB

Per-Axel Sundström har beslutat att efter flera år på D. Carnegie & Co AB (publ) lämna sin position som CFO. Samtidigt som Per-Axel Sundström lämnar sin position har D. Carnegie & Co AB beslutat att t...Läs mer

Maj 2018

Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) den 8 maj 2018 fattades följande beslut. Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman...Läs mer

April 2018

FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I D. CARNEGIE & CO

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller “Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av aktier av serie A och B om totalt högst...Läs mer

Hyresgästerna i främsta rummet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för första kvartalet 2018 ett förvaltningsresultat om 1 miljoner kronor jämfört med 60 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Resultat efter skatt uppgic...Läs mer

D. Carnegie & Co färdigställer en refinansiering om 4,8 miljarder kronor och återbetalar obligation 2015/18 om 1,0 miljard kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) har genomfört en refinansiering om 4,8 miljarder kronor kombinerat med en revolverande investeringsfacilitet om 1,0 miljard kronor. D. Carnegies & Co:s obli...Läs mer

D. CARNEGIE & CO AB (publ) TILLTRÄDER 1 274 LÄGENHETER I STOCKHOLM OCH GENOMFÖR RIKTAD EMISSION AV AKTIER TILL SÄLJAREN

D. Carnegie & Co AB (publ) har idag tillträtt tidigare aviserat förvärv av 1 274 lägenheter för 1,67 miljarder kronor före avdrag för latent skatt om 0,80 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna ...Läs mer

D. Carnegie & Co bjuder in till audiocast med anledning av Delårsrapport för det första kvartalet 2018

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 27 april med anledning av delårsrapporten för det första kvartalet 2018, som offentliggörs kl 07.00...Läs mer

D. Carnegie & Co:s årsredovisning 2017 publicerad på www.dcarnegie.se

Årsredovisningen 2017 för D. Carnegie & Co AB (publ) finns nu att läsa på hemsidan under https://www.dcarnegiegroup.se/sv/sektion/finansiell-information/finansiella-rapporter/.  Läs mer

D. CARNEGIE & CO OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där såd...Läs mer

D. CARNEGIE & CO AB (publ) TILLTRÄDER 749 LÄGENHETER I VÄSTERÅS

D. Carnegie & Co AB (publ) har den 4 april 2018 tillträtt tidigare aviserat förvärv av 4 fastigheter för 765 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 31 miljoner kronor. Transaktionen har g...Läs mer

D. CARNEGIE & CO AB FÖRVÄRVAR 1 274 LÄGENHETER I STOCKHOLM FRÅN BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM FASTIGHETS AB (publ) MOT KONTANT BETALNING OCH AKTIER

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie”) har ingått avtal med Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (”Byggmästare Ahlström”) om förvärv av 1 274 lägenheter i Stockholm för 1 673 miljo...Läs mer

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm. Rätt...Läs mer

D. CARNEGIE & CO AB (publ) TILLTRÄDER 1420 LÄGENHETER I STOCKHOLMSREGIONEN

D. Carnegie & Co AB (publ) har den 3 april 2018 tillträtt tidigare aviserat förvärv av 27 fastigheter för 2,47 miljarder kronor före avdrag för latent skatt om 0,21 miljarder kronor. Fastigheterna är be...Läs mer

Mars 2018

FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I D. CARNEGIE & CO

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller “Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av aktier av serie A och B om totalt högst...Läs mer

D. CARNEGIE & CO:S FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNAD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där såd...Läs mer

D. CARNEGIE & CO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där såd...Läs mer

Februari 2018

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 1 013 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där såd...Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) den 23 februari 2018 fattades följande beslut. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman beslutade i...Läs mer

Vi fortsätter med vår strategi

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för fjärde kvartalet 2017 en ökning av förvaltningsresultat, 62 miljoner kronor jämfört med 52 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. Resultat efter skatt u...Läs mer

D. Carnegie & Co – Svein Erik Lilleland utsedd till ny VD

D. Carnegie & Co AB ("Bolaget") – noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör idag att Svein Erik Lilleland, för närvarande styrelseledamot och tillförordnad VD, utses till permanent VD för Bolaget....Läs mer

D. Carnegie & Co bjuder in till audiocast med anledning av bokslutskommuniken 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 23 februari med anledning av bokslutskommunikén 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.Läs mer

Januari 2018

D. Carnegie & Co säljer fastigheter i Eskilstuna till BRF

D. Carnegie & Co (publ)– noterat på Nasdaq Stockholm – har avyttrat fastigheterna Eskilstuna Venus 8 och Venus 9 till en bostadsrättsförening. Försäljningen av fastigheterna i Eskilstuna sker till ett...Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) (556498-9449) kallas härmed till en extra bolagsstämma fredagen den 23 februari 2018 klockan 15.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås...Läs mer

D. CARNEGIE & CO SÖKER BEMYNDIGANDE FÖR POTENTIELL FÖRETRÄDESMISSION OM UPP TILL CA 1 500 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där såd...Läs mer