Fastigheter

D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd utgörs huvudsakligen av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden.

Marknadsvärdet uppgick per den 31 mars 2018 till 21 952 Mkr.