Ledning

Innehav i D. Carnegie & Co AB per den 30 juni 2018. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

Svein Erik Lilleland

Svein Erik Lilleland

VD
Född: 1971. Employed since 2017.
Utbildning: Civilekonom, London Business School. B.Eng. Mechanical Engineering, University of Portsmouth.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Subsea Chokes International AS och Sponda Plc.
Tidigare befattningar: Head of Corporate Finance för Obligo Investment Management. VD för Wunderlich Securities, Vice President för Roxar ASA och CorrOcean ASA. Styrelseledamot i Global Skipholding 2 AS, Global Skipholding 2 AB och Global Skipholding Norden 2 AS.
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier men 672 000 optioner i D. Carnegie & Co AB (publ)
Jonas Andersson

Jonas Andersson

CFO och CIO - Ansvarig för transaktioner, finansiering, analys, rapportering, värdering och koncernens redovisning.
Född: 1980. Anställd sedan 2015.
Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.
Övriga nuvarande befattningar: -
Tidigare befattningar: Director Mengus – Corporate Finance Macquarie Capital och ABN AMRO – managementkonsult Capacent.
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier men 300 000 optioner i D. Carnegie & Co AB (publ).
Tommy Jansson

Tommy Jansson

Förvaltningschef.
Född: 1968. Anställd sedan 2015.
Utbildning: Kvalificerad Fastighetsförvaltning, BFAB.
Övriga nuvarande befattningar: Ordinarie ledamot i Hyresnämnden i Stockholm.
Tidigare befattningar: Förhandlingschef Wallenstam AB, Uthyrningschef Wallenstam AB, Regionchef Wallenstam AB.
Aktieägande i bolaget: Innehar 3 428 B-aktier och 352 000 optioner i D. Carnegie & Co AB (publ).
Marie Persson

Marie Persson

Ansvarig för HR-relaterade frågor i koncernen.
Född: 1958. Anställd sedan 2014.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Rotary Stockholm-Kungsholmen, Distriktssekreterare Rotary Distrikt 2350.
Tidigare befattningar: HR-chef Graflunds, Administrativ chef Markarydsbostäder Holding AB, ägare och CFO Vision International A.S. (Turkiet), Export Service chef, Alfa-Laval Agri AB, president Rotary Stockholm-Kungsholmen.
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier men 84 000 optioner i D. Carnegie & Co AB (publ).
Ida-Ringdahl

Ida Ringdahl

Mark och Exploateringschef. Ansvar för utveckling av koncernens byggrätter och nyproduktion av bostäder.
Född: 1979. Anställningsår: 2017.
Utbildning: Byggingenjör, Malmö Högskola, 2001.
Övriga nuvarande befattningar: VD Cape Sweden AB samt styrelseledamot i Cape Sweden Holding AB.
Tidigare befattningar: Exploateringschef Wallenstam AB. Bostadsrättschef Wallenstam AB.
Aktieägande i bolaget: Innehar 200 B-aktier och 210 000 optioner i D. Carnegie & Co AB (publ).
Björn Sundberg

Björn Sundberg

Kommunikationschef. Ansvarig för intern och extern kommunikation. Varumärke. Social hållbarhet och public affairs. PR och mediakontakter.
Född: 1956. Anställd sedan 2015.
Utbildning: Media- och kommunikationsvetenskap, Brunnsvik FHSK.
Övriga nuvarande befattningar: -
Tidigare befattningar: Kommunikations- och public affairsrådgivare Springtime PR, Sundberg Communications och Stairway PR.
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier men 84 000 optioner i D. Carnegie & Co AB (publ).
Christian Tapper

Christian Tapper

Chef Fastighetsutveckling. Ansvarig för utveckling samt genomförandet av renoveringsprocesser för koncernens fastigheter.
Född: 1964. Anställd sedan 2016.
Utbildning: Gymn. utb. Peabs interna utb-program Affärsområde.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Tapper & Tapper AB Sports management, Consulting.
Tidigare befattningar: Chef Fastighets övergripande frågor Mall of Scandi ÄTA hantering Ekonomi, Mall of Scandinavia. Chef Koordinator Fastighet, Scandinavia
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier men 210 000 optioner i D. Carnegie & Co AB (publ).
Jenny-Warme-D-Carnegie

Jenny Wärmé

Head of Legal & Corporate Affairs. Ansvarig för legala frågor och styrelsens sekreterare.
Född: 1978. Anställd sedan 2014.
Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Stendörren Fastigheter AB.
Tidigare befattningar: Tingsnotarie vid Norrtälje tingsrätt, advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier men 210 000 optioner i D. Carnegie & Co AB (publ).

Dela sidan