Förändring i antal aktier och röster i D. Carnegie & Co

Antalet röster och aktier av serie B i D. Carnegie & Co har förändrats på grund av utnyttjande av 13 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram 2014. Den sista handelsdagen i månaden fanns totalt 78 781 776 aktier, varav 5 369 866 aktier av serie A och 73 411 910 aktier av serie B, och 100 261 240 röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD: +46 (0)8 – 121 317 25

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 17:40 CET.

Dela sidan