Fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd utgörs av förädlingsbara bostadsfastigheter i framförallt Stockholms tillväxtområden (miljonprogram) och Mälardalen.

Ort/område Uthyrbar area Antal lägenheter Marknadsvärde 31 mars 2018
Storstockholm
Kista/Husby 110 380 1 528 1 923 040
Bromsten/Rinkeby 111 787 1 281 1 757 246
Sollentuna 34 103 455 583 635
Flemingsberg 40 572 573 606 238
Vårby/Vårberg 66 857 863 920 113
Jordbro 157 872 1 953 2 471 025
Södertälje 160 332 2 110 2 931 396
Bro 43 861 540 637 920
Märsta 59 874 693 898 600
Totalt Storstockholm 785 638 9 996 12 729 213
Uppsala 75 253 985 1 201 724
Eskilstuna 144 100 1 938 2 279 750
Strängnäs 35 560 411 631 770
Norrköping 172 927 2 302 2 660 500
Katrineholm 61 149 718 887 183
Arboga 47 924 547 474 790
Köping 35 054 373 369 200
Tranås 69 909 761 718 353
Totalt övriga 641 876 8 035 9 223 270
Totalt 1 427 514 18 031 21 952 483

Dela sidan