Fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd utgörs av förädlingsbara bostadsfastigheter i framförallt Stockholms tillväxtområden (miljonprogram) och Mälardalen.

Per 30 juni, 2018
Area Uthyrbar area Antal lägenheter Marknadsvärde fastigheter, Mkr
Storstockholm
Kista/Husby 110 380 1 528 2 084
Bromsten/Rinkeby 111 787 1 281 1 897
Sollentuna 34 103 456 596
Flemingsberg 40 572 573 655
Vårby/Vårberg 66 859 863 1 030
Jordbro 157 872 1 953 2 695
Nynäshamn 22 677 232 538
Alby 104 783 1 274 1 803
Södertälje 243 568 3 298 5 160
Bro 43 862 540 714
Märsta 59 874 693 943
Totalt Storstockholm 996 337 12 691 18 114
Uppsala 75 255 985 1 283
Eskilstuna 144 101 1 938 2 503
Strängnäs 35 559 411 650
Norrköping 173 007 2 303 2 841
Katrineholm 61 263 718 934
Arboga 47 924 549 510
Köping 35 054 373 399
Tranås 69 909 761 740
Västerås 54 337 749 786
Totalt övriga 696 409 8 787 10 647
Totalt 1 692 746 21 478 28 761

Dela sidan