Extra bolagsstämma 16 oktober 2018

Extra bolagsstämma 16 oktober 2018

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Dela sidan