D. Carnegie & Co – Ulf Nilsson frånträder som VD, Svein Erik Lilleland utsedd till tillförordnad VD

D. Carnegie & Co AB (”Bolaget”) – noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör idag att Ulf Nilsson har beslutat att frånträda posten som VD. Svein Erik Lilleland, för närvarande styrelseledamot, har utsetts till tillförordnad VD.

Ulf har, efter diskussioner med styrelsen, beslutat att avgå som VD. Beslutet bygger på Ulfs önskan om att fokusera på andra initiativ. Styrelsen har nu initierat en process för att hitta en ny VD för Bolaget. Under denna process har Svein Erik Lilleland utsetts till tillförordnad VD. Svein Erik Lilleland anslöt till Bolagets styrelse i oktober 2016 och har sedan dess haft nära kontakt med företagsledningen. Ulf kommer att stanna kvar i Bolaget under en övergångsperiod, för vilken den specifika längden ännu inte bestämts, för att säkerställa en ordnad överlämning.

Kommentar från James Seppala, styrelsens ordförande:

”Vi tackar Ulf för hans många framgångsrika år med Bolaget och önskar honom all lycka i framtiden. Ulf har beslutat att han vill fokusera sin tid på andra projekt. Vi är övertygade om att Svein Erik, med stöd av D. Carnegie & Co:s befintliga företagsledning, kommer att fortsätta verkställa affärsplanen och maximera värdet för aktieägarna i D. Carnegie & Co under övergångsperioden, då processen för att hitta en ny VD påbörjas.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

James Seppala, styrelsens ordförande

+46 (0) 73 252 38 90

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017 kl. 13.00 CEST.

Dela sidan