D. Carnegie & Co satsar på förbättrade ventilationssystem i Husby och Jordbro

Till sommaren kommer D. Carnegie & Co att ha installerat nya ventilationssystem, så kallade FTX-system, i cirka 60 byggnader i Husby och Jordbro. FTX är balanserade ventilationssystem med inbyggd värmeåtervinning. Installationerna är en omfattande åtgärd som görs därför att de gamla systemen behöver bytas ut och är en del av förnyelsen av de många fastigheter som ägs och förvaltas av D. Carnegie & Co i Järvaområdet. De ingår i den plan som bolaget har för att på olika sätt renovera miljonprogramsområden.

FTX system är balanserade ventilationssystem med värmeåtervinning. De är både flexibla och kostnadseffektiva. Förutom att de ger bättre ventilation och inomhusluft i lägenheterna så innebär värmeåtervinningen också en energibesparing av värmeenergin i ventilationen på 90 procent.

– Detta är ett bra exempel på hur vi jobbar för att kontinuerligt förbättra energieffektiviseringen i vår verksamhet. Det är bra för miljön och det är bra för våra hyresgäster, säger Sune Eriksson, Energi- och miljöchef på D. Carnegie & Co.

För mer information vg kontakta;

Sune Eriksson, Energi- och Miljöchef, D. Carnegie & Co, Tel. 016-15 35 00

Dela sidan