D. Carnegie & Co färdigställer refinansiering om 3 255 miljoner kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) har genomfört en refinansiering på 3 255 miljoner kronor med AIG Asset Management (Europe) Limited tillsammans med en revolverande investeringsfacilitet om 750 miljoner kronor. Låne- och investeringsfaciliteten har en löptid på 7 år vilket förlänger bolagets totala kapitalbindningsprofil från 3,3 år till 5,5 år.

”Vi är glada över att se en ny stor internationell institution som finansiär av bolaget. Detta är i linje med våra pågående arbeten för att optimera D. Carnegie & Co:s kapitalstruktur.”

Svein-Erik Lilleland, t.f. VD D. Carnegie & Co AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Svein-Erik Lilleland, t.f. VD, D. Carnegie & Co, tel. +46 (0) 8 – 121 317 25

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 CET den 30 oktober 2017.

Dela sidan