D. CARNEGIE & CO AB FÖRVÄRVAR 749 LÄGENHETER I VÄSTERÅS

D. Carnegie & Co AB (publ) har med Bostads AB Mimer avtalat om förvärv av fyra fastigheter för 765 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 31 miljoner kronor. Fastigheterna är alla belägna i Västerås och blir D. Carnegies första förvärv från ett allmännyttigt fastighetsföretag. Transaktionen genomförs som en bolagsaffär med tillträde första halvåret 2018.

Fastigheterna omfattar 749 bostadslägenheter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 53 miljoner kronor.

 – Vi är väldigt stolta över att få förtroendet att äga och förvalta denna högkvalitativa portfölj i Västerås kommun samt att ytterligare utöka storleken på vårt fastighetsbestånd som nu med denna transaktion omfattar 20 226 bostadslägenheter (Inklusive avtalade men ännu ej tillträdda affärer). Detta är vår första affär i den snabbt växande kommunen Västerås, en kommun som vi tror mycket på. Västerås ligger bra till i förhållande till vår resterande fastighetsportfölj väster om Stockholm. I tillägg kan nämnas att vi anser att Västerås kommun har en lovande tillväxt, utvecklingspotential samt goda framtidsutsikter. Detta är vår första fastighetsaffär där vi förvärvar från allmännyttan och vi ser fram emot att bli en aktör att räkna med i denna samt övriga kommuner, säger Svein Erik Lilleland, tf VD på D. Carnegie & Co

Fastigheterna förvärvas från det av Västerås kommun helägda bolaget Bostads AB Mimer. Beslut om försäljning fattas formellt av Västerås Kommunfullmäktige 1 februari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta t.f. VD Svein Erik Lilleland på telefon +46 8 121 317 25

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl. 15.45.

Dela sidan