Ägarstruktur

De största aktieägare i D. Carnegie & Co AB (publ) per den 31 mars 2018.

Aktieägare per 2018-03-31 Innehav, A-aktier Innehav, B-aktier Kapital, % Röster, %  
 
*Vega Holdco S.à.r.l. 6 136 989 49 316 606 61,6% 69,8% *
Länsförsäkringar Fastighetsfond 0 3 295 449 3,7% 2,9%  
Didner & Gerge Småbolag 0 2 929 150 3,3% 2,6%  
Frasdale International B.V 0 2 483 189 2,8% 2,2% **
Svenskt Näringsliv 0 2 057 142 2,3% 1,8%  
Fjärde AP Fonden 0 1 532 214 1,7% 1,3%  
State Street Bank & Trust Com., Boston 0 996 139 1,1% 0,9%  
Skagen M2 Verdipapirfondet 0 722 397 0,8% 0,6%  
State Street Bank & Trust West Client 0 611 133 0,7% 0,5%  
SEB Sverigefond Småbolag Ch/Risk 0 600 000 0,7% 0,5%  
Teknikföretagen 0 514 285 0,6% 0,5%  
Humle Småbolagsfond 0 491 428 0,5% 0,4%  
BNYMSANV RE BNY GCM Client 0 479 691 0,5% 0,4%  
Lancelot Avalon 0 463 234 0,5% 0,4%  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 370 734 0,4% 0,3%  
SEB S.A. Client Asstes UCITS 0 360 000 0,4% 0,3%  
Per Josefsson Invest AB 0 400 000 0,4% 0,4%  
Cancerfonden - Riksföreningen mot 0 391 691 0,4% 0,3%  
Investment Stångsundet AB 0 363 154 0,4% 0,3%  
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 0 365 824 0,4% 0,3%  
JPMEL - Stockholm Branch 0 329 857 0,4% 0,3%  
Övriga 0 14 321 038 16,4% 12,9%  
Total 6 136 989 83 394 355 100,0% 100,0%  
           
*Vega Holdco S.à.r.l., ett bolag som helägs av fastighetsfonder med rådgivning från närstående till Blackstone Group L.P.  
** Vega Holdco S.à.r.l. Kontrollerar de markerade rösträtterna, totalt 72,0 procent av rösträtterna i D. Carnegie & Co AB.  

Dela sidan