Ägarstruktur

De största aktieägare i D. Carnegie & Co AB (publ) per den 30 juni 2018.

Aktieägare per 2018-06-30 Innehav, A-aktier Innehav, B-aktier Kapital, % Röster, %  
 
*Vega Holdco S.à.r.l. 6 136 989 50 100 785 61,1% 69,3% *
Länsförsäkringar Fastighetsfond 0 3 295 449 3,6% 2,8%  
Didner & Gerge Småbolag 0 2 955 118 3,2% 2,5%  
Frasdale International B.V 0 2 205 853 2,4% 1,9% **
Svenskt Näringsliv 0 1 800 000 2,0% 1,5%  
Fjärde AP Fonden 0 1 530 136 1,7% 1,3%  
Byggmästare A J Ahlström Holding 0 1 016 000 1,1% 0,9%  
State Street Bank & Trust Com., Boston 0 1 005 187 1,1% 0,9%  
SEB Sverigefond 0 926 300 1,0% 0,8%  
Skagen M2 Verdipapirfondet 0 667 397 0,7% 0,6%  
BNYMSANV RE GCLB RE BNY GCM Client 0 628 770 0,7% 0,5%  
SEB Sverigefond Småbolag Ch/Risk 0 620 000 0,7% 0,5%  
BNYMSANV RE BNYM RE FIDELITY Rutlan 0 573 700 0,6% 0,5%  
State Street Bank & Trust Com., Boston 0 479 389 0,5% 0,4%  
Teknikföretagen 0 460 000 0,5% 0,4%  
JPM Chase Na 0 409 079 0,4% 0,3%  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 393 131 0,4% 0,3%  
Sensor Sverige Select 0 386 690 0,4% 0,3%  
Lancelot Avalon 0 348 000 0,4% 0,3%  
State Street Bk-West Client /Exempt 0 342 290 0,4% 0,3%  
Goldman Sachs & Co. Llc, W9 0 295 859 0,3% 0,2%  
Övriga 0 15 410 736 16,8% 13,2%  
Totalt 6 136 989 85 849 869 100,0% 100,0%  
           
*Vega Holdco S.à.r.l., ett bolag som helägs av fastighetsfonder med rådgivning från närstående till Blackstone Group L.P.  
** Vega Holdco S.à.r.l. Kontrollerar de markerade rösträtterna, totalt 72,0 procent av rösträtterna i D. Carnegie & Co AB.  

Dela sidan