AffärsidéRenoverat kök enligt D. Carnegie & Co's renoveringsmetod som bygger på naturlig omflyttning.

Affärsidé

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden.

Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare en beprövad renoveringsmetod som bygger på naturlig omflyttning. Renoveringsmodellen är uppskattad av hyresgäster eftersom lägenheterna blir attraktivt renoverade och ingen tvingas flytta mot sin vilja.

Strategi – förvalta, förädla och utveckla

Strategin är att utifrån ett befintligt bestånd i Storstockholm förvärva ytterligare bostadsfastigheter i miljonprogramsområden och minst fördubbla portföljen inom två år samt:

  • Förvalta och utveckla fastigheterna i egen regi
  • Förädla beståndet och skapa ökade kassaflöden och god värdetillväxt genom att använda en beprövad renoveringsmetod.
  • Utveckla byggrätter inom befintliga bestånd fram tills detaljplanen vunnit laga kraft

Dela sidan