Vår marknad

Det råder en stor brist på bostäder i Storstockholm och på orter med pendlingsavstånd till huvudstaden. En brist som väntas bestå under överskådlig tid då inflyttning till Stockholmsområdet vida överstiger nyproduktionen av bostäder. Det är främst på den marknaden D. Carnegie & Co äger fastigheter.

När det gäller hyreslägenheter beräknas kötiden i Stockholmsområdet för en bostad ligga på i genomsnitt nio år. Över 500 000 personer står i dag i kö för en lägenhet.

Bristen på bostäder är så stor att det behövs 700 000 nya bostäder i Sverige fram till år 2025, enligt en prognos från Boverket. Till stor del beror bristen på en fortsatt kraftig befolkningsökning. En betydande del av detta behov finns i Stockholmsområdet. Även om nybyggnationerna av bostäder ligger på en hög nivå och nästa år väntas uppgå till 50 000 i antal så spås bristen på hyresrätter öka.

D. Carnegie har under de senaste åren förvärvat ett fastighetsbestånd på över 18 000 lägenheter. Dessa är fastigheter som byggdes under det så kallade miljonprogrammet. Efterfrågan på dessa bostäder är i dag stor och den genomsnittliga kötiden i beståndet är cirka sex år och i vissa delar upp till tolv år. En stor del av dessa är i behov av renovering, vilket är efterfrågat bland hyresgästerna. Något som löpande görs i takt med att lägenheterna blir lediga. Även övrigt såsom hissar, fasader, tak och den yttre miljön renoveras. Hela det befintliga beståndet beräknas ha renoverats till nyskick under en tioårsperiod.

Dela sidan