Utdelningspolicy

Bolaget befinner sig i en expansiv fas där överskottet avses investeras i fastighetsbeståndet främst i form av renoveringar. Eftersom investeringarna i de befintliga fastigheterna ger en bra avkastning avses inte någon utdelning till aktieägarna att ske de närmaste åren.

Bolaget kommer att genomföra utdelningar när det saknas möjlighet att på samma sätt investera hela överskottet. På lång sikt avser Bolaget dela ut mellan 30-50 procent av nettoresultatet.

Dela sidan