Styrelse

D. Carnegie & Co:s styrelse består av sju (7) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Innehav i D. Carnegie & Co AB per den 30 september, 2017. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

James Seppala

James Seppala

Styrelseordförande. Styrelseordförande sedan 2016.
Född: 1979.
Utbildning: Fil.kand (Magna Cum Laude), Harvard College.
Övriga nuvarande befattningar: Senior Managing Director i Blackstones Real Estate Group och Head of Real Estate Europe. Ledamot i Blackstone Real Estate Investment Committee. Ledamot i Sponda och The Office Group.
Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Obligo Holding AS.
Aktieägande i bolaget: Han är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare i bolaget. James Seppala äger inga aktier i bolaget
Fredrik-Brodin-D-Carnegie

Fredrik Brodin

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.
Född: Född: 1967.
Utbildning: Fredrik Brodin har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Fredrik Brodin är sedan 2014 VD för Stendörren Fastigheter AB (publ).
Tidigare befattningar: Fredrik Brodin har över 20 års erfarenhet i fastighetsbranschen med fokus på Stockholm. Han har tidigare varit VD för Cartera AB, VD för StayAt Hotel Apartments AB fram till 2005 samt co-founder för Mengus AB under perioden 2005-2007. Fredrik Brodin har även haft ett flertal uppdrag inom Kvalitena-koncernen under åren 2007-2014 varav bland annat aktiv medverkan i grunden till vad som idag är D. Carnegie & Co AB.
Aktieägande i bolaget: Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget. Fredrik Brodin äger 250 000 B-aktier i bolaget.
Rolf-Buch-D-Carnegie

Rolf Buch

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.
Född: 1965.
Utbildning: Rolf Buch har studerat maskinteknik och företagsekonomi.
Övriga nuvarande befattningar: Sedan april 2013 är Rolf Buch VD för Vonovia SE, ett noterat bolag som äger och förvaltar cirka 333 000 bostäder i Tyskland och som är värderat till ungefär 27 miljarder euro.
Tidigare befattningar: Rolf Buch har tidigare varit medlem i ledningsgruppen för Bertelsmann SE och varit VD för Arvato AG. Under hans tid hos Arvato växte bolaget till att numera vara en global leverantör av BPO-tjänster med fler än 60 000 anställda i över 40 länder och utvecklades till att vara den snabbast växande enheten inom Bertelsmann SE.
Aktieägande i bolaget: Rolf Buch anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget. Rolf Buch äger inga B-aktier i bolaget.
Jean-Christophe-Dubois-D-Carnegie

Jean-Christophe Dubois

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.
Född: 1968.
Utbildning: Jean-Christophe Dubois har en ingenjörsexamen från Ecole Centrale de Marseille och en master i finans från ESCP Europe.
Övriga nuvarande befattningar: Jean-Christophe Dubois är numera VD för Blackstones Real Estate Group London. Han är involverad i portföljförvaltning, tillgångsförvaltning och transaktionsaktiviteter med fokus på Blackstones bostadsverksamhet i Europa (inklusive över 45 000 bostäder i Spanien).
Tidigare befattningar: Jean-Christophe har haft ett flertal ledande positioner i Goldman Sachs’ European real estate and distressed loan management-plattform.
Aktieägande i bolaget: Jean-Christophe Dubois anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Jean-Christophe Dubois äger inga B-aktier i bolaget.

Karolina Keyzer

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.
Född: 1966.
Utbildning: Arkitektexamen från Kungliga Tekniska högskolan.
Övriga nuvarande befattningar: Sedan 2016 är Karolina Keyzer VD för arkitektbyrån OKK+, vilken hon även grundade. Hon sitter i styrelserna för Birthe och Per Arwidssons stiftelse, Färgfabriken, Strategiska rådet i Arkitektur vid Kungliga Tekniska högskolan.
Tidigare befattningar: Karolina Keyzer har tidigare arbetat för arkitektbyrån Wingårdhs (1997-2010), där hon var medlem i byråns ledningsgrupp. Under sin anställning hos Wingårdhs var hon projektledare för ett flertal större projekt i Stockholmsregionen, däribland Victoria Tower i Kista och Friends Arena hotell i Solna. Under 2010 till 2016 var hon anställd som stadsarkitekt i Stockholm. Hon har tidigare även varit en styrelseledamot i föreningen för Sveriges Arkitekter.
Aktieägande i bolaget: Karolina Keyzer anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget. Karolina Keyzer äger inga B-aktier i bolaget.
Svein Erik Lilleland

Svein Erik Lilleland

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2016. VD D. Carnegie & Co AB sedan 2018.
Född: 1971.
Utbildning: Civilekonom, London Business School.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Subsea Chokes International AS och Sponda Plc.
Tidigare befattningar: Head of Corporate Finance för Obligo Investment Management. VD för Wunderlich Securities, Vice President för Roxar ASA och CorrOcean ASA. Styrelseledamot i Global Skipholding 2 AS, Global Skipholding 2 AB och Global Skipholding Norden 2 AS.
Aktieägande i bolaget: Han är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare i bolaget. Svein Erik Lilleland innehar inga aktier men 210 000 optioner i D. Carnegie & Co AB (publ).
Melissa-Pianko-D-Carnegie

Melissa Pianko

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.
Född: 1976.
Utbildning: Melissa Pianko har en MBA från Stanford University och en BA från Columbia University.
Övriga nuvarande befattningar: Melissa Pianko är numera VD för Blackstones Real Estate Group New York. Hon är involverad i Blackstones förvaltning av amerikanska bostadsinvesteringar, inklusive Stuyvesant Town-Peter Cooper Village (ungefär 11 000 bostäder). Vidare är Melissa Pianko ledamot i NYU Furman Centers rådgivande organ samt styrelseledamot i JCC Manhattan och 42nd Street Development Corporation.
Tidigare befattningar: Melissa Pianko har tidigare arbetat på Goldman Sachs och hon har även varit vice VD för Gotham Organization, Inc som är ett fastighetsutvecklingsföretag baserat i New York med fokus på bostäder.
Aktieägande i bolaget: Melissa Pianko anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Melissa Pianko äger inga B-aktier i bolaget.

Dela sidan