Pressmeddelanden

Mars 2018

D. CARNEGIE & CO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där såd...Läs mer

Februari 2018

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 1 013 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där såd...Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) den 23 februari 2018 fattades följande beslut. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman beslutade i...Läs mer

Vi fortsätter med vår strategi

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för fjärde kvartalet 2017 en ökning av förvaltningsresultat, 62 miljoner kronor jämfört med 52 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol. Resultat efter skatt u...Läs mer

D. Carnegie & Co – Svein Erik Lilleland utsedd till ny VD

D. Carnegie & Co AB ("Bolaget") – noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör idag att Svein Erik Lilleland, för närvarande styrelseledamot och tillförordnad VD, utses till permanent VD för Bolaget....Läs mer

D. Carnegie & Co bjuder in till audiocast med anledning av bokslutskommuniken 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 23 februari med anledning av bokslutskommunikén 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.Läs mer

Januari 2018

D. Carnegie & Co säljer fastigheter i Eskilstuna till BRF

D. Carnegie & Co (publ)– noterat på Nasdaq Stockholm – har avyttrat fastigheterna Eskilstuna Venus 8 och Venus 9 till en bostadsrättsförening. Försäljningen av fastigheterna i Eskilstuna sker till ett...Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) (556498-9449) kallas härmed till en extra bolagsstämma fredagen den 23 februari 2018 klockan 15.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås...Läs mer

D. CARNEGIE & CO SÖKER BEMYNDIGANDE FÖR POTENTIELL FÖRETRÄDESMISSION OM UPP TILL CA 1 500 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där såd...Läs mer