Fastigheter

D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd utgörs huvudsakligen av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden.

Marknadsvärdet uppgick per den 31 mars 2017 till 17 481 Mkr.