Fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd utgörs av förädlingsbara bostadsfastigheter i framförallt Stockholms tillväxtområden (miljonprogram) och Mälardalen.

Ort/område Uthyrbar area Antal lägenheter Marknadsvärde 30 september 2017
Storstockholm
Kista/Husby 110 370 1 528 1 767 920
Bromsten/Rinkeby 111 661 1 281 1 734 068
Sollentuna 33 976 454 569 120
Flemingsberg 40 480 573 603 451
Vårby/Vårberg 66 467 863 886 113
Jordbro 157 834 1 953 2 220 650
Södertälje 160 098 2 110 2 650 980
Bro 43 464 540 606 176
Märsta 57 986 693 880 120
Totalt Storstockholm 782 336 9 995 11 918 598
Uppsala 75 184 985 1 152 792
Eskilstuna 145 741 1 966 2 135 590
Strängnäs 35 488 411 605 725
Norrköping 172 881 2 301 2 501 100
Katrineholm 61 149 718 822 505
Arboga 47 924 547 436 150
Köping 35 051 373 350 500
Tranås 69 909 761 670 657
Totalt övriga 643 327 8 062 8 675 019
Totalt 1 425 663 18 057 20 593 617

Dela sidan