Fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd utgörs av förädlingsbara bostadsfastigheter i framförallt Stockholms tillväxtområden (miljonprogram) och Mälardalen.

Ort/område Uthyrbar area Antal lägenheter Marknadsvärde 30 juni 2017
Storstockholm
Kista/Husby 110 324 1 528 1 683 920
Bromsten/Rinkeby 111 672 1 281 1 673 748
Sollentuna 33 730 454 542 120
Flemingsberg 40 421 573 582 451
Vårby/Vårberg 66 858 863 851 113
Jordbro 157 861 1 953 2 136 650
Södertälje 159 964 2 110 2 607 990
Bro 43 704 540 588 200
Märsta 57 105 693 847 120
Totalt Storstockholm 781 639 9 995 11 513 312
Uppsala 75 248 967 1 112 492
Eskilstuna 145 741 1 966 1 998 350
Strängnäs 35 492 411 579 925
Norrköping 172 734 2 301 2 328 200
Katrineholm 61 222 718 778 381
Arboga 47 897 547 414 780
Köping 35 051 373 339 300
Tranås 69 905 761 661 255
Totalt övriga 643 290 8 044 8 212 683
Totalt 1 424 929 18 039 19 725 995

Dela sidan