Fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd utgörs av förädlingsbara bostadsfastigheter i framförallt Stockholms tillväxtområden (miljonprogram) och Mälardalen.

Ort/område Uthyrbar area Antal lägenheter Marknadsvärde 31 december 2017
Storstockholm
Kista/Husby 110 380 1 528 1 812 920
Bromsten/Rinkeby 111 680 1 281 1 761 798
Sollentuna 33 976 454 582 120
Flemingsberg 40 480 573 601 451
Vårby/Vårberg 66 555 863 919 113
Jordbro 157 860 1 953 2 304 650
Södertälje 160 205 2 110 2 841 980
Bro 43 785 540 620 485
Märsta 58 320 693 897 120
Totalt Storstockholm 783 241 9 995 12 341 637
Uppsala 75 252 985 1 198 392
Eskilstuna 145 741 1 966 2 255 530
Strängnäs 35 560 411 623 225
Norrköping 172 927 2 302 2 606 500
Katrineholm 61 149 718 873 484
Arboga 47 924 547 479 540
Köping 35 054 373 370 900
Tranås 69 909 761 706 431
Totalt övriga 643 516 8 063 9 114 002
Totalt 1 426 757 18 058 21 455 639

Dela sidan