Aktien

Aktien

D. Carnegie & Co:s B-aktier är sedan den 12 maj 2015 noterade på Nasdaq Mid Cap-lista. Dessförinnan handlades aktien sedan 9 april 2014 på Nasdaq OMX First North.

Vid utgången av 2015 fanns det totalt 5 369 866 stamaktier av serie A vilka berättigar till fem (5) röster per aktie i Bolaget och 65 399 010 stamaktier av serie B vilka berättigar till en (1) röst per aktie i Bolaget, således totalt 70 768 876 aktier och 92 248 340 röster.

Börskursen per sista december 2015 var 67,25/B-Aktie. Vid utgången av 2015 uppgick aktiekapitalet till 901 761 743,37 kronor.

Vid årsskiftet hade Bolaget 8 298 (7 125) aktieägare. Bolaget har två aktieägare, Kvalitena AB (publ) och Svensk Bolig Holding AB, med ett aktieinnehav som överstiger 10 procent av kapitalet. De tio största ägarna representerade tillsammans 80,1 procent av totalt aktiekapital vid utgången av 2015.

Dela sidan