Aktien

Aktien

D. Carnegie & Co:s B-aktier är sedan den 12 maj 2015 noterade på Nasdaq Mid Cap-lista. Dessförinnan handlades aktien sedan 9 april 2014 på Nasdaq OMX First North.

Vid utgången av 2016 fanns det totalt 5 369 866 stamaktier av serie A vilka berättigar till fem (5) röster per aktie i Bolaget och 71 938 910 stamaktier av serie B vilka berättigar till en (1) röst per aktie i Bolaget, således totalt 77 308 776 aktier och 98 788 240 röster.

Börskursen per sista december 2016 var 109,00 kronor/B-Aktie. Vid utgången av 2015 uppgick aktiekapitalet till 985 095 432 kronor.

Vid årsskiftet hade Bolaget 7 538 (8 298) aktieägare. Bolaget har en aktieägare, Vega Holdco S. à. r. l. , med ett aktieinnehav som överstiger 10 procent av kapitalet. De tio största ägarna representerade tillsammans 71,9  procent av totalt aktiekapital vid utgången av 2016.

Dela sidan