Ägarstruktur

De största aktieägare i D. Carnegie & Co AB (publ) per den 30 juni 2017.

Aktieägare per 2017-06-30 Innehav, A-aktier Innehav, B-aktier Kapital, % Röster, %  
 
*Vega Holdco S.à.r.l. 5 369 866 35 558 054 52,0% 62,3% **
Länsförsäkringar Fastighetsfond 0 4 426 354 5,6% 4,4%  
Didner & Gerge Småbolag 0 3 184 575 4,0% 3,2%  
Ssb Client Omnibus Ac Om07 (15 Pct) 0 2 582 450 3,3% 2,6%  
Frasdale Int. Bv 0 2 530 869 3,2% 2,5% **
Svenskt Näringsliv 0 1 800 000 2,3% 1,8%  
Fjärde Ap Fonden 0 1 115 134 1,4% 1,1%  
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 0 607 596 0,8% 0,6%  
State Street Bank & Trust Com., Boston 0 548 198 0,7% 0,5%  
Jp Morgan Securities Llc, W9 0 533 945 0,7% 0,5%  
SEB Sverigefon Småbolag/Risk 0 525 000 0,7% 0,5%  
Skagen M2 Verdipapirfondet 0 522 133 0,7% 0,5%  
Tredje Ap Fonden 0 501 854 0,6% 0,5%  
Lancelot Avalon 0 460 000 0,6% 0,5%  
Humle Småbolagsfond 0 450 000 0,6% 0,4%  
Teknikföretagen 0 450 000 0,6% 0,4%  
Cancerfonden - Riksföreningen Mot 0 435 855 0,6% 0,4%  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 423 644 0,5% 0,4%  
State Street BK-West Client /Exempt 0 376 012 0,5% 0,4%  
Kbc Select Immo (Ucits) 0 353 953 0,4% 0,4%  
Per Josefsson Invest AB 0 350 000 0,4% 0,3%  
Övriga 0 15 663 284 19,9% 15,6%  
Total 5 369 866 73 398 910 100,0% 100,0%  
           
*Vega Holdco S.à.r.l., ett bolag som helägs av fastighetsfonder med rådgivning från närstående till Blackstone Group L.P.  
** Vega Holdco S.à.r.l. Kontrollerar de markerade rösträtterna, totalt 64,8 procent av rösträtterna i D. Carnegie & Co AB.  

Dela sidan