Ägarstruktur

De största aktieägare i D. Carnegie & Co AB (publ) per den 31 december 2017.

Aktieägare per 2017-12-31 Innehav, A-aktier Innehav, B-aktier Kapital, % Röster, %  
 
Vega Holdco S.à.r.l. 5 369 866 37 544 070 54,5% 64,2% *
Länsförsäkringar Fastighetsfond 0 4 356 354 5,5% 4,3%  
Didner & Gerge Småbolag 0 2 963 000 3,8% 3,0%  
Frasdale International B.V 0 2 530 869 3,2% 2,5% **
Ssb Client Omnibus Ac Om07 (15 Pct) 0 2 515 129 3,2% 2,5%  
Svenskt Näringsliv 0 1 800 000 2,3% 1,8%  
Fjärde AP Fonden 0 1 316 733 1,7% 1,3%  
State Street Bank & Trust Com., Boston 0 945 353 1,2% 0,9%  
Skagen M2 Verdipapirfondet 0 617 345 0,8% 0,6%  
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 0 607 596 0,8% 0,6%  
Lancelot Avalon 0 570 000 0,7% 0,6%  
State Street Bk-West Client /Exempt 0 557 212 0,7% 0,6%  
Seb Sverigefond Småb. Ch/Risk 0 525 000 0,7% 0,5%  
Humle Småbolagsfond 0 450 000 0,6% 0,4%  
Teknikföretagen 0 450 000 0,6% 0,4%  
Cancerfonden - Riksföreningen Mot 0 435 855 0,6% 0,4%  
Bank of New York GCM Client 0 430 922 0,5% 0,4%  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 416 317 0,5% 0,4%  
Banque Pictet & Cie Sa, W8Imy (Without P.R.) 0 406 853 0,5% 0,4%  
Per Josefsson Invest AB 0 350 000 0,4% 0,3%  
Investment Stångsundet AB 0 306 968 0,4% 0,3%  
Övriga 0 13 316 334 16,9% 13,3%  
Total 5 369 866 73 411 910 100,0% 100,0%  
           
*Vega Holdco S.à.r.l., ett bolag som helägs av fastighetsfonder med rådgivning från närstående till Blackstone Group L.P.  
** Vega Holdco S.à.r.l. Kontrollerar de markerade rösträtterna, totalt 66,7 procent av rösträtterna i D. Carnegie & Co AB.  

Dela sidan