Ägarstruktur

De största aktieägare i D. Carnegie & Co AB (publ) per den 30 september 2017.

Aktieägare per 2017-09-30 Innehav, A-aktier Innehav, B-aktier Kapital, % Röster, %  
 
*Vega Holdco S.à.r.l. 5 369 866 35 858 054 52,3% 62,54% **
Länsförsäkringar Fastighetsfond 0 4 381 354 5,6% 4,4%  
Didner & Gerge Småbolag 0 3 191 713 4,1% 3,2%  
Ssb Client Omnibus Ac Om07 (15 Pct) 0 2 575 994 3,3% 2,6%  
Frasdale International B.V 0 2 530 869 3,2% 2,52% **
Svenskt Näringsliv 0 1 800 000 2,3% 1,8%  
Fjärde Ap Fonden 0 1 121 717 1,4% 1,1%  
State Street Bank & Trust Com., Boston 0 742 243 0,9% 0,7%  
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 0 607 596 0,8% 0,6%  
Skagen M2 Verdipapirfondet 0 597 345 0,8% 0,6%  
Seb Sverigefond Småb. Ch/Risk 0 525 000 0,7% 0,5%  
Tredje Ap-Fonden 0 501 854 0,6% 0,5%  
Lancelot Avalon 0 465 000 0,6% 0,5%  
State Street Bk-West Client /Exempt 0 453 783 0,6% 0,5%  
Humle Småbolagsfond 0 450 000 0,6% 0,4%  
Teknikföretagen 0 450 000 0,6% 0,4%  
Cancerfonden - Riksföreningen Mot 0 435 855 0,6% 0,4%  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 407 085 0,5% 0,4%  
Per Josefsson Invest AB 0 350 000 0,4% 0,3%  
Kbc Select Immo (Ucits) 0 328 125 0,4% 0,3%  
Banque Pictet & Cie Sa, W8Imy (Without P.R. 0 311 534 0,4% 0,3%  
Övriga 0 15 326 789 19,5% 15,3%  
Total 5 369 866 73 411 910 100,0% 100,0%  
           
*Vega Holdco S.à.r.l., ett bolag som helägs av fastighetsfonder med rådgivning från närstående till Blackstone Group L.P.  
** Vega Holdco S.à.r.l. Kontrollerar de markerade rösträtterna, totalt 64,8 procent av rösträtterna i D. Carnegie & Co AB.  

Dela sidan